Inscription GRATUITE

menu

Connexion
Deutsch
Français
Nederlands
Français
English
Français

Mot de passe oubilé ?

Nouveau  Appel Vidéo

Des adultes authentiques avec de sérieuses intentions

A társkereső szolgáltatás tényleges használatához díjfizetéshez kötött előfizetés szükséges. Lemondás hiányában az előfizetés a választott előfizetési időszakkal megegyező időtartammal és díj ellenében automatikusan meghosszabbodik, és a meghosszabbított időszakra vonatkozó díjak automatikusan kerülnek terhelésre a fizetéshez használt bankkártyán. Az előfizetés részletes feltételeit itt találja meg.


Je suis

Je recherche

error Champ vide

Tel que vu sur...

Découvrez l'appli be2 maintenant :

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS HATÁROZAT

Tájékoztatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Vj-19/2018. számon versenyfelügyeleti eljárást folytatott le társaságunkkal szemben.

A Gazdasági Versenyhivatal által a társaságunkkal szemben Vj-19/2018. számon lefolytatott eljárásban meghozott határozat rendelkező része a következőket tartalmazza:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a be2 S.à.r.l. 2017. november 28-tól kezdődően a www.be2.hu weboldalon, valamint 2017. december 18-tól kezdődően a www.academicsingles.hu weboldalon elérhető online társkereső szolgáltatással kapcsolatban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a következő magatartások által:

 1. a weboldalakon való regisztrációt, így a weboldalak használatát valótlanul ingyenesként népszerűsítette 2020. május 19-ig, miközben a szolgáltatásokhoz valóban díjmentesen csak korlátozott mértékben lehet hozzáférni, a társkeresés céljának megfelelő igénybevétel csak díjfizetéssel lehetséges
 2. megtévesztő módon tájékoztatja a fogyasztókat az általa nyújtott szolgáltatás időtartamáról, valamint az igénybevétel alatt fizetendő díjról, mivel a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására, valamint a meghosszabbított időtartam alatt fizetendő díjra vonatkozó, mind a szerződéses időtartamot, mind a díjat illetően alapvető tájékoztatás a megjelenítés módjából adódóan nem válik a fogyasztói észlelés részévé,
 3. a www.be2.hu weboldalon elérhető szolgáltatást a valótlan „Már 766.000 Regisztrált Tagunk bízott meg tudományos partnerkeresési módszerünkben!” állítással népszerűsítette honlapján 2020. május 18-ig, amivel megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltatását igénybe vevők számáról, mivel a tagok száma egy nemzetközi összesítés alapján történt,
 4. a szakmai gondosság követelményét sérti és egyben az ügyleti döntés torzítására alkalmas az a gyakorlata, ahogyan egyrészt a szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételeit (a szolgáltatások reális megítéléséhez szükséges információkat) ismerteti, másrészt ahogyan a fogyasztói jelzéseket kezeli (a szolgáltatások tartalmának kialakítása és annak nyújtása, illetve a weboldalak működtetése során).

Az eljáró versenytanács arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fenti B) és D) pont szerinti magatartását (elsősorban az érintett weboldalakon megjelenő, szerződéses feltételeken kívüli tájékoztatások közzétételével, kiegészítésével) módosítsa és 60 napon belül igazolja, hogy a módosítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett weboldalak nyitóoldalán tegyen közzé (legalább hat hónapos időtartamban, a jelen döntés www.gvh.hu honlapon való elérhetőségét és a határozati rendelkezést változtatás nélkül tartalmazó) helyreigazító nyilatkozatot, amit e-mail-ben vagy egyéb módon közvetlenül megküld minden jelenlegi és korábbi (de még jogszerűen elérhető) felhasználója számára is. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja, hogy a fentiek szerinti helyreigazítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a be2 S.à.r.l.-t 1.600.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a fenti bírság mögöttes felelőseként az insparx GmbH (Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország) és az Interdate S.A. eljárás alá vont vállalkozásokat nevesíti, illetve ezen vállalkozásokat azonosítja a be2 S.à.r.l. eljárás alá vonttal egy vállalkozáscsoportba tartozóknak, így ha a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja, azaz a be2 S.à.r.l. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a vállalkozáscsoportnak ezen tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A teljes határozat az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2018/vj019_2018_m_v&inline=true

Pourquoi choisir be2

Trouver l'amour, c'est possible

 • Le début d'une nouvelle relation.

  Trouver l'amour, c'est possible. Nous vous présentons des partenaires susceptibles de vous intéresser en nvous suggérant des profils correspondant à vos attentes. C'est la magie de notre test de personnalité scientifique. Vous recevez vos résultats gratuitement et sans obligation, de même qu'une description sommaire de votre partenaire idéal et une liste de personnes correspondant à vos critères de recherche. Faites confiance à be2.

 • Nous protégeons vos données personnelles.

  Nous protégeons vos données personnelles et vos correspondances contre tout accès non autorisé par des tiers. De plus, c'est vous qui décidez qui peut voir vos photos en tout temps.

 • Apprendre à connaitre quelqu'un n'a jamais était aussi simple.

  Découvrez à votre rythme vos propositions de contacts. Des profils compréhensibles vous aident à découvrir vos points communs. Envoyez un compliment, un sourire ou un message personnel - nous vous rendons le premier pas plus facile !

nouveauté

Appel vidéo !

Apprenez à connaître quelqu'un de nouveau par un rendez-vous vidéo
 • Confiance. Apprenez à connaître des partenaires potentiels sélectionnés avec un appel vidéo avant de vous voir en face à face. Profitez de conversations agréables et d'une chance de rire ensemble dans le confort de votre maison grâce à notre fonction d'appel vidéo !
 • Contrôle total. Avec un appel vidéo, vous décidez à qui vous voulez parler, combien de temps durera votre rendez-vous et quelles informations vous souhaitez révéler à l'autre personne. De chez vous ou depuis un café, vous décidez de l'étape suivante !
 • Anonymat. Aucun de nos membres n'a accès aux données et informations personnelles. Vous décidez quels renseignements personnels vous désirez partager et êtes toujours anonyme et protégés de notre côté.
 • Sécurisé. Tous les contacts utilisant notre fonction d'appel vidéo sont protégés par un cryptage SSL 128 bits. Les données de connexion et autres données personnelles ne sont pas visibles par des tiers. Un anonymat total est notre absolue priorité.
video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview

Trouvez l'amour dans la belle province

Vos rencontres en ligne sur be2 Québec

Trouver l'amour au Québec, ce n'est pas si simple. Les distances et le manque de temps et d'occasions pour les célibataires n'aident parfois pas les choses. Grâce aux échanges en ligne, les Québécois peuvent flirter librement avec les partenaires de leur choix et peut-être même entreprendre une relation à long terme.

*Par respect de la vie privée, nous utilisons des photos génériques.


Ce site utilise des cookies afin d'être plus simple à utiliser. En visitant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies. De plus amples informations à propos des cookies et de leur désactivation sont disponibles ici.